BİTKİ ARAMA

Kızılçam
20 Aralık 2019

Kızılçam / Brutia

Melezgelincik
20 Aralık 2019

Melezgelincik / Hybridum

Saçuzatan
20 Aralık 2019

Saçuzatan / Abortivum

Banotu
20 Aralık 2019

Banotu / Niger

Tatlıbaba
20 Aralık 2019

Tatlıbaba / Undulata

Parşen
20 Aralık 2019

Parşen

Ekşi Yonca
20 Aralık 2019

Ekşi Yonca / Pes-caprae

sarı gelincik
19 Aralık 2019

sarı gelincik / Flavum

Kadınaynası
20 Aralık 2019

Kadınaynası / Pentagonia

Sivrisalep
20 Aralık 2019

Sivrisalep / Laxiflora

Çitlembik
20 Aralık 2019

Çitlembik / Atlantica

Gargan
20 Aralık 2019

Gargan / Stoechas

Sivrisalep
20 Aralık 2019

Sivrisalep / Laxiflora

Ahlat
20 Aralık 2019

Ahlat / Amygdaliformis

Dördüzotu
20 Aralık 2019

Dördüzotu / Mantica