BİTKİ ARAMA

Katranardıcı
20 Aralık 2019

Katranardıcı / Oxycedrus

Kızılçam
20 Aralık 2019

Kızılçam / Brutia

Kandilkökü
20 Aralık 2019

Kandilkökü / Hederifolium

Tükrükotu
20 Aralık 2019

Tükrükotu / Nutans

Sivrisalep
20 Aralık 2019

Sivrisalep / Laxiflora

Acıdülek
17 Aralık 2019

Acıdülek / Elaterium

04 Haziran 2020

/ İtalicum

Tavşanküpesi
20 Aralık 2019

Tavşanküpesi / Maxima

Çitlembik
20 Aralık 2019

Çitlembik / Atlantica

Çirişotu
21 Aralık 2019

Çirişotu / Aestivus

Ekinebesi
20 Aralık 2019

Ekinebesi / Hispanica

Karabaş
20 Aralık 2019

Karabaş / Stoechas

Kandaşdikeni
20 Aralık 2019

Kandaşdikeni / Anatolica

Banotu
20 Aralık 2019

Banotu / Niger

Parşen
20 Aralık 2019

Parşen

Kandaşdikeni
20 Aralık 2019

Kandaşdikeni / Anatolica