AMACIMIZ

Twitterde paylaş
Facebook'ta paylaş
WhatsApp'ta paylaş
İzmir İli Biyoçeşitlilik Atlasını Oluşturma ve Paylaşma Projesi ile İzmir’de yaşayan bitki çeşitliliğinin tespit edilmesi, bitkinin yerinin belirlenmesi, bitkinin fotoğraflanması, temel verilerin proje ortaklarınca oluşturulacak sayısal altlık içinde toplanması, arşivlenmesi; elde edilen verilerin uzman akademisyenlerin katkısıyla doğrulanması, yerel, ulusal ve Latince isimlerinin eşleştirilmesi ve bilgilerin internet üzerinden kamuya açık olarak paylaşılması amaçlanmaktadır.

Proje süresince; bitki çeşitliliği, fotoğrafları ve konum bilgisi kentlinin katılımına açık bir sekilde tespit edilecek, bu veriler web üzerinden toplanacak ve var olan bitki envanteri ile birlikte paylaşılması sağlanacak.
 
Cep telefonu veya fotoğraf makinelerinizle çektiğiniz bitki fotoğraflarını www.izmirbiyoatlas.org adresine gönderin; uzman akademisyenler tarafından size bitkiye ilişkin ayrıntılı bilgi gönderilsin, İzmir Biyoatlas’ında sizin de bitkiniz olsun!

“Çek, Paylaş, Tanı, Koru…”