BİTKİ ARAMA

Kartli
20 Aralık 2019

Kartli / Salviifolius

Sumak
20 Aralık 2019

Sumak / Coriaria

04 Haziran 2020

/ İtalicum

Şevketibostan
20 Aralık 2019

Şevketibostan / Hispanicus

Sivrisalep
20 Aralık 2019

Sivrisalep / Laxiflora

Farekulağı
20 Aralık 2019

Farekulağı / Arvensis

Hayıt
20 Aralık 2019

Hayıt / Agnus-castus

Yabani havuç
17 Haziran 2020

Yabani havuç / Carota

Salep
24 Aralık 2019

Salep / Umbilicata

Yer Narı
20 Aralık 2019

Yer Narı / Hypocistis

Deli bambul
17 Aralık 2019

Deli bambul / Europaeum

Göbekli salep
24 Aralık 2019

Göbekli salep / Umbilicata

Meryemana dikeni
17 Haziran 2020

Meryemana dikeni / Marianum

Acıdülek
17 Aralık 2019

Acıdülek / Elaterium

Hindiba
04 Haziran 2020

Hindiba / İntybus

Ahlat
20 Aralık 2019

Ahlat / Amygdaliformis