BİTKİ ARAMA

Kandilkökü
20 Aralık 2019

Kandilkökü / Hederifolium

Ahlat
20 Aralık 2019

Ahlat / Amygdaliformis

Sivrisalep
20 Aralık 2019

Sivrisalep / Laxiflora

Gargan
20 Aralık 2019

Gargan / Stoechas

Kellale
20 Aralık 2019

Kellale / Pilosum

Saçuzatan
20 Aralık 2019

Saçuzatan / Abortivum

Ekşi Yonca
20 Aralık 2019

Ekşi Yonca / Pes-caprae

Katranardıcı
20 Aralık 2019

Katranardıcı / Oxycedrus

Kızılçam
20 Aralık 2019

Kızılçam / Brutia

Farekulağı
20 Aralık 2019

Farekulağı / Arvensis

Sivrisalep
20 Aralık 2019

Sivrisalep / Pyramidalis

Tavşanküpesi
20 Aralık 2019

Tavşanküpesi / Maxima

Aci bakla
18 Haziran 2020

Aci bakla / Micranthus

Göbekli salep
24 Aralık 2019

Göbekli salep / Umbilicata

Dördüzotu
20 Aralık 2019

Dördüzotu / Mantica

Limonotu
20 Aralık 2019

Limonotu / Humilis

Kandaşdikeni
20 Aralık 2019

Kandaşdikeni / Anatolica

Sumak
20 Aralık 2019

Sumak / Coriaria