BİTKİ ARAMA

Yer Narı
20 Aralık 2019

Yer Narı / Hypocistis

Kandaşdikeni
20 Aralık 2019

Kandaşdikeni / Anatolica

Şevketibostan
20 Aralık 2019

Şevketibostan / Hispanicus

Karabaş
20 Aralık 2019

Karabaş / Stoechas

Kartli
20 Aralık 2019

Kartli / Salviifolius

Md8
04 Haziran 2020

Md8 / Dentatus

Kandilkökü
20 Aralık 2019

Kandilkökü / Hederifolium

Kadınaynası
20 Aralık 2019

Kadınaynası / Pentagonia

Hayıt
20 Aralık 2019

Hayıt / Agnus-castus

Katranardıcı
20 Aralık 2019

Katranardıcı / Oxycedrus

Sumak
20 Aralık 2019

Sumak / Coriaria

Yabani havuç
17 Haziran 2020

Yabani havuç / Carota

Kellale
20 Aralık 2019

Kellale / Pilosum

Sivrisalep
20 Aralık 2019

Sivrisalep / Laxiflora

Gargan
20 Aralık 2019

Gargan / Stoechas

Ahlat
20 Aralık 2019

Ahlat / Amygdaliformis

Kandaşdikeni
20 Aralık 2019

Kandaşdikeni / Anatolica

Topuz
20 Aralık 2019

Topuz / Ritro