BİTKİ ARAMA

Salep
24 Aralık 2019

Salep / Umbilicata

Topuz
20 Aralık 2019

Topuz / Ritro

Çirişotu
21 Aralık 2019

Çirişotu / Aestivus

Yabani Nohut
20 Aralık 2019

Yabani Nohut / Montbretii

Farekulağı
20 Aralık 2019

Farekulağı / Arvensis

Deli bambul
17 Aralık 2019

Deli bambul / Europaeum

04 Haziran 2020

/ İtalicum

Kartli
20 Aralık 2019

Kartli / Salviifolius

Dördüzotu
20 Aralık 2019

Dördüzotu / Mantica

Karabaş
20 Aralık 2019

Karabaş / Stoechas

Sumak
20 Aralık 2019

Sumak / Coriaria

Ekinebesi
20 Aralık 2019

Ekinebesi / Hispanica

Katranardıcı
20 Aralık 2019

Katranardıcı / Oxycedrus

Yer Narı
20 Aralık 2019

Yer Narı / Hypocistis

Acıdülek
17 Aralık 2019

Acıdülek / Elaterium